Kela-korvaukset


Apteekeissa on käytössä Kelan suorakorvaustietojen sähköinen kysely. Apteekki hakee asiakkaan antamalla suostumuksella lääkkeiden suorakorvaustiedot sähköisesti. Asiakas voi antaa luvan tähän jollakin seuraavista tavoista:


  • asiakas esittää Kela-korttinsa tai vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa

  • asiakas, jonka henkilöllisyys on varmistettu, antaa suullisen luvan hakea häntä koskevat tiedot

  • toisen puolesta asioiva esittää lääkemääräyksen haltijan Kela-kortin tai kirjallisen valtuutuksen tietojen tarkistamiseen

  • alaikäisen lapsen puolesta asioiva huoltaja voi antaa luvan lapsen suorakorvaustietojen tarkistamiseen

Jos asiakas ei anna lupaa tietojensa tarkistamiseen kyselypalvelusta, hänelle ei voida antaa suorakorvausta apteekista, vaikka hän esittäisi Kela-korttinsa. Tällöin asiakas voi hakea korvauksen myöhemmin Kelasta.

Suorakorvauksen saaminen apteekista edellyttää myös, että

  • toimitettava lääkevalmiste on Kela-korvattava

  • kerralla toimitetaan korvattuna korkeintaan kolmen kuukauden tarvetta vastaava lääkemäärä, mikä lasketaan lääkärin määräämän annosohjeen mukaan

Mikäli nämä ehdot eivät täyty, asiakas voi hakea korvauksen jälkikäteen Kelan toimistosta. Hakemukseen liitetään apteekista saatava laskelma sekä alkuperäinen kassakuitti.

Lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon, voi saada Kela-korvauksen. Käytössä on kolme eri korvausryhmää

  • peruskorvaus on 40 % korvattavan lääkkeen hinnasta

  • alempi erityiskorvaus on 65 % erityiskorvattavan lääkkeen hinnasta (edellyttää erityikorvausnumeroa Kela-kortissa)

  • ylempi erityiskorvaus on 100 % kustannuksista, jotka ylittävät 4,50 euron omavastuun erityiskorvattavaa lääkettä kohti (edellyttää ylempää erityiskorvausnumeroa Kela-kortissa)

Vuoden 2016 alusta alkaen saat Kelan korvaamista lääkkeistä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun korvattavien lääkkeidesi kustannukset ylittävät vuodessa 50 euroa. Alkuomavastuu koskee yli 18-vuotiaita.

Kela seuraa asiakkaan maksamia lääkkeiden omavastuukustannuksia ja lähettää hänelle ilmoituksen omavastuurajan (610,37 euroa vuonna 2016) ylityksestä sekä ohjeet lisäkorvauksen hakemisesta.

 
Siirry sivun alkuun