Apteekki Merkos

HENKILÖKUNTA

 

 

APTEEKKI
MERKOKSEN
HENKILÖKUNTA

 Apteekki Merkoksen henkilöstö koostuu apteekkarin lisäksi proviisoreista, farmaseuteista,
teknisistä työntekijöistä, lääketeknikoista ja kosmetologeista.


Vakituisten työntekijöiden lisäksi apteekissamme työskentelee tarpeen mukaan tuntityöntekijöitä ja sijaisia sekä koulutukseen sisältyvää apteekkiharjoittelua suorittavia oppilaita.
Apteekki Merkoksen keskimääräinen työntekijämäärä on tällä hetkellä noin 15 henkilöä.


Apteekkiala on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ala, mikä vaatii ajan hermolla pysymistä. Apteekki Merkoksen henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan erilaisiin koulutuksiin sekä päivittämään osaamistaan aktiivisesti. Tämä näkyy apteekkimme asiakkaille laadukkaana asiakaspalveluna ja asiantuntemuksena.


Kaikilta apteekin työntekijöiltä vaaditaan tarkkuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta, vastuuta, palvelualttiutta ja tuotetuntemusta. Apteekki Merkoksen henkilökunta noudattaa kaikissa työtehtävissään apteekkitoiminnan eettisiä ohjeita.PROVIISORI


Proviisori toimii apteekissa esimiestehtävissä yhteistyössä apteekkarin kanssa. Hän vastaa apteekin työnjohdollisista tehtävistä kuten asiakaspalvelun ja muiden erilaisten toimintojen käytännön sujuvuudesta, henkilöstöhallinnosta sekä osallistuu myös itse asiakaspalveluun. Hän hoitaa yhdessä apteekkarin kanssa apteekin tilaustoimintaa ja varastonhallintaa sekä vastaa laadunvalvonnasta.
 
Proviisorin vastulla on myös mm. henkilökunnan koulutus, oppilaiden ja harjoittelijoiden ohjaus, apteekin sisäinen tiedottaminen sekä yhteydet yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Apteekkarin lomien aikana proviisori toimii apteekin hoitajana.

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto,
jonka suorittaminen yliopistossa kestää 5-7 vuotta.

 
Lisätietoja proviisorin ammatista

 


FARMASEUTTI


Farmaseutit ovat apteekin asiakaspalvelun avainhenkilöitä. He palvelevat asiakkaita sekä reseptintoimituksessa että palveluvalinnassa.


Sähköisiä lääkemääräyksiä voivat käsitellä ainoastaan farmaseutit ja proviisorit, joilla on siihen vaadittava henkilökohtainen ammattikortti.


Työssään farmaseutit huolehtivat paitsi reseptintoimituksesta myös lääkeneuvonnasta, terveyden edistämisestä ja lääkehoidon ohjauksesta. Heillä on omia erityisosaamis- ja vastuualueita kuten astma-, sydän- tai diabetesyhdyshenkilönä toimiminen.

Lääkeinformaation antaminen on farmaseutin haasteellisin työtehtävä, joka edellyttää jatkuvaa kouluttautumista ja perehtymistä lääkkeisiin. Farmaseutilla on myös erilaisten lääkemuotojen valmistamisen tietotaito.

Apteekki Merkoksessa on mm. allergia-ja astmayhdyshenkilö, sydänyhdyshenkilö, diabetesyhdyshenkilö, migreeniyhdyshenkilö sekä yksilölliseen tupakastavieroitukseen perehtynyt yhdyshenkilö. Henkilökunnassamme on myös eläinlääkevastaava sekä ihonhoitotuotteisiin ja dermokosmetiikkasarjoihin perehtyneet kosmetiikkavastaaat.

 

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto,
jonka suorittaminen yliopistossa kestää 3 vuotta.

 
Lisätietoja farmaseutin ammatista

 


TEKNINEN HENKILÖKUNTA

Tekninen henkilökunta huolehtii apteekin logistisista toiminnoista, joita ovat mm. tukkuliikkeistä saapuvien tavaroiden tietotekninen käsittely ja paikoilleen vieminen sekä varaston ja valintahyllyjen ylläpito.
Myös kassapalvelu, inventointi, tietyt konttoritekniset tehtävät sekä apteekin siisteyden ylläpitäminen kuuluvat teknisen henkilökunnan työtehtäviin.
 
Apteekin teknisellä työntekijällä ei ole lupaa antaa lääkeneuvontaa, mutta hänellä voi olla perehtyneisyys apteekin ei-lääkkeellisiin tuotteisiin; esimerkiksi Apteekki Merkoksen teknisessä henkilöstössä on apteekin ihonhoito- ja dermokosmetiikkasarjoihin laajasti perehtynyt apteekkikosmetologi.

Apteekin tekninen työntekijä on usein työpaikkakoulutettu henkilö. Lääkealan perustutkinto on ammatillinen toisen asteen tutkinto, jossa apteekkialan koulutusohjelman tutkintonimike on nykyisin LÄÄKETEKNIKKO. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa peruskoulu- tai ylioppilaspohjaisella linjalla 2-3 vuodessa tai oppisopimuksella.
 

Lisätietoja lääketeknikon ammatista

ja lääkealan perustutkinnosta

 


OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT


Apteekissamme työskentelee ajoittain myös oppilaita, jotka suorittavat yliopistotasoiseen farmasian opiskeluun tai opistotasoiseen lääkealan perustutkintoon kuuluvaa työharjoittelua.Tämän lisäksi koululaisilla on mahdollisuus suorittaa apteekissa työelämän tutustumisjaksoja (TET) sekä farmasian opintoihin tähtäävää ennakkoharjoittelua.
 
Apteekki Merkos on sekä Helsingin yliopiston että Itä-Suomen yliopiston hyväksymä opetusapteekki. Apteekillamme on myös yhteistyösopimus Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston Lääkealan koulutusyksikön kanssa.


APTEEKKARI


Apteekkari on yrittäjä, apteekkiliikkeen omistaja ja aina koulutukseltaan laillistettu proviisori.

Apteekkiliikkeen harjoittamiseen tarvittavan apteekkiluvan myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hakemuksesta sille proviisorille, jolla voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan parhaat edellytykset kyseisen apteekkiliikkeen harjoittamiseen. Fimea myös valvoo apteekkien toimintaa.
 

Apteekki on henkilöyritys (ei esim. osakeyhtiö) ja apteekkari on tämän yrityksen johtaja ja itsenäinen ammatinharjoittaja. Hän vastaa henkilökohtaisesti apteekin toiminnasta ja taloudesta. Apteekkarin työssä yhdistyvät asiakaspalvelun kehittämisen lisäksi vastuu yrityksen taloudesta ja henkilökunnasta.

Apteekki Merkoksen apteekkarina on toiminut sen perustamisesta (v. 2011) lähtien Irmeli Taipale.

 


Lisätietoa apteekin ammattiryhmistä (video Apteekin ammattilaiset)


Lisätietoa apteekkialasta (te-palvelut)

Lisätietoa apteekkialasta (SAL)
APTEEKKI MERKOS | MERKOKSENKATU 5 | 11710 RIIHIMÄKI


Puhelin: 010 321 4950 pvm/mpm | Fax 010 321 4956 pvm/mpm

E-mail: info@apteekkimerkos.fi

 

 


Siirry sivun alkuun