Lääkekorvaukset

Kela ja apteekit toimivat yhteistyössä lääkekorvausten suhteen. Ne ovat tehneet yhdessä suorakorvaussopimuksen, jolloin apteekki voi lääkkeitä toimittaessaan antaa asiakkaalle korvauksen ja laskuttaa Kelaa myöhemmin. Asiakkaan tulee apteekissa näyttää Kela-korttinsa saadakseen korvauksen. Kela on antanut apteekeille tarkat ohjeet, miten korvauksia annetaan.

Lääkekorvaukset muuttuvat vuodenvaihteessa 1.1.2016

Suurin lääkekorvauksia koskeva muutos on käyttöön otettava 50 euron alkuomavastuu.

Lääkkeiden Kela-korvaukset muuttuvat vuoden 2016 alusta lähtien. Tällöin otetaan käyttöön alkuomavastuu, joka on uusi osa lääkekorvauksia. Alkuomavastuu tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa korvattavat reseptilääkkeensä kokonaan itse 50 euroon asti. Aikaisemmin Kela-korvausta on saanut jo vuoden ensimmäisestä lääkeostosta.

Alkuomavastuu koskee kaikkia yli 18-vuotiaita. Sitä aletaan soveltaa sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Uusi alkuomavastuukausi alkaa aina vuoden vaihtuessa.

Alkuomavastuu koskee myös niitä, jotka ovat tähän asti saaneet korvattavat reseptilääkkeensä kokonaan korvattuina.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee hieman

Kun korvattavien lääkkeiden ostot ovat ylittäneet 50 euron alkuomavastuun, Kela maksaa osan korvattavan lääkkeen hinnasta. Korvattavat lääkkeet kuuluvat kolmeen eri korvausluokkaan kuten aiemminkin. Peruskorvaus nousee 35 prosentista 40 prosenttiin. Alempi (65 %) ja ylempi (100 %) erityiskorvaus säilyvät ennallaan.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä asiakas maksaa jatkossa hieman aiempaa suuremman omavastuun, 4,50 euroa (nyt 3,00 euroa).

Lääkekulujen vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee hieman ja on 610,37 euroa vuonna 2016.

– Lääkekulujen vuosiomavastuuseen lasketaan mukaan alkuomavastuu ja kaikki korvattavista lääkkeistä maksetut omavastuut. Vuosiomavastuun ylityttyä asiakas maksaa hieman aiempaa enemmän eli 2,50 euroa (nyt 1,50 euroa) jokaisella asiointikerralla korvattavaa lääkettä kohden.

Korvausmuutosten tarkoituksena on tukea erityisesti paljon lääkkeitä käyttäviä. Satunnaisesti lääkkeitä käyttävä saa jatkossa vähemmän korvausta lääkkeistään.

Apteekista apua

Asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia lääkekulujen seuraamisesta. Tieto alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymisestä päivittyy apteekkien ja Kelan tietojärjestelmiin reaaliaikaisesti.

Asiakas voi myös itse seurata alkuomavastuun ja lääkekaton täyttymistä Kelan asiointipalvelussa, johon kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelu löytyy osoitteesta kela.fi/asiointi.

APTEEKKI.fi-sivuston lääkekorvauslaskurilla voi selvittää lääkkeen hinnan ja omavastuun sen jälkeen, kun 50 euron omavastuu on tullut täyteen.

– Apteekissakin autamme mielellämme kaikissa lääkekorvauksiin liittyvissä kysymyksissä.