Linkkejä

Tässä terveyteen liittyviä tärkeitä linkkejä, ole hyvä.

Potilaan Lääkeopas
Potilaiden käyttöön suunniteltu kansantajuinen käsikirja. Opas sisältää tietoa Suomessa markkinoilla olevista lääkevalmisteista.

Ensiapu -opas
Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet.

KELA
Kansaneläkelaitoksen sivuilta löytyy tietoja sairasvakuutusjärjestelmästä sekä muista sosiaaliturvaan liittyvistä palveluista ja etuuksista.

Tohtori.fi
Monipuolinen terveysalan tietopalvelu, joka sisältää ensiapuohjeita, kotilääkäri-palstan ja monia muita terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita.

Matkailijan terveysopas
Kansanterveyslaitoksen julkaisu; mm. yleinen rokotusohjelma sekä matkailijan rokotusohjeet.

Lastenlääkäri
"Kun lapsi sairastuu" -opas vanhemmille.


Tutkittua tietoa allergiaperheille

Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa


Suomen Apteekkariliitto
Yksityisten apteekkarien ammatillinen palvelu- ja etujärjestö. Suomen Apteekkariliiton sivuilta löytyy kaikkien yksityisten apteekkien yhteystiedot sekä itsehoitoon liittyvää tietoa.

Fimea
Mm. Suomessa hyväksyttyjen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot.

Elintarvikevirasto
Tietoa kuluttajille mm. lisäaineista (E-koodit) ja elintarvikevalvonnasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


TERVEYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ:

Sydänliitto

Diabetesliitto

Irti huumeista ry

A-klinikkasäätiö

Suomen punainen risti


OPISKELEMAAN FARMASIAA:

Farmaseuttinen tiedekunta, Kuopio

Itä - Suomen yliopisto, Kuopio

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry

Farmasian laitos

Helsingin yliopisto

Yliopiston farmasiakunta

Åbo Akademi


MUUTA:

Hoitotahtolomakkeita


Elintarvikkeiden koostumustietopankki FINELI
Kansanterveyslaitoksen tuottamaa tietoa elintarvikkeiden raaka-aineista ja ravintokoostumuksesta.

Sydänmerkki-tuotteet
Sydänmerkki - Parempi valinta -tunnus auttaa kuluttajia tekemään parempia valintoja ruokakaupassa.

SleepHeart
SleepHeart tarjoaa helpon ja luotettavan menetelmän tutkia sydämesi terveys, mahdollinen uniapnea tai verenpainetauti.