Järvenpään 2. uusi apteekki

Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä

Lääkkeen käyttäjän ja sairausvakuutuksen lääkekustannusten nousua pyritään hillitsemään lääkevaihdolla ja viitehintajärjestelmällä, joista jälkimmäinen otettiin käyttöön 1.4.2009

Lääkevaihto

Reseptilääke on mahdollista vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu Fimean (ent. Lääkelaitos) määrittelemiin keskenään vaihtokelpoisiin lääkevalmisteisiin, eikä lääkäri tai asiakas kiellä vaihtoa. Mikäli lääkärin määräämä reseptilääkkeenne ei kuulu ns. hintaputkessa oleviin edullisiin lääkevalmisteisiin, kerromme sen Teille reseptintoimituksen yhteydessä. Tällöin voitte itse päättää otatteko mahdollisen kalliimman valmisteen vai suoritetaanko lääkevaihto edullisempaan.

Lääketehtaat voivat muuttaa hintoja 2 viikon välein, joten tietyllä hetkellä "edullinen" valmiste ei välttämättä kuulu ns. hintaputkeen seuraavalla noutokerralla. Tämä koskee erityisesti kunkin vuosineljänneksen kahta ensimmäistä viikkoa, jolloin uudet hintaputket ovat tulleet voimaan. Tällöin voi esiintyä myös lääkkeiden saatavuusongelmia.

Lääkevaihto on lisännyt voimakkaasti lääketehtaiden välistä hintakilpailua ja patenttisuojasta vapautuneiden lääkevalmisteiden hinnat ovat pudonneet viiden vuoden aikana useita kymmeniä prosentteja. Lääkkeiden hinnat ovat kaikissa apteekeissa samat.

 

Viitehintajärjestelmä

Viitehintajärjestelmä koskee lääkevaihdon piirissä olevien lääkevalmisteiden korvattavuutta. Aiemmin lääkkeen käyttäjä sai korvausryhmän mukaisen korvauksen lääkevalmisteen koko hinnasta, vaikka kieltäytyikin lääkevaihdosta. Nyt korvauksen saa ainoastaan edullisimpien (hintaputken) lääkkeiden hintatasosta. Jos asiakas kieltää lääkevaihdon, kalliimman lääkkeen hinnan ja hintaputkihinnan välisestä hinnasta ei saa lainkaan korvausta. Monissa tapauksissa kysy on senteistä tai muutamasta eurosta, mutta ero voi olla myös kymmeniä euroja.

Poikkeussääntö: Jos lääkäri kieltää lääkevaihdon, saa lääkkeen käyttäjä korvauksen kalliimmasta hinnasta.

 

Alkuperäisvalmiste/Rinnakkaisvalmiste/Rinnak k aistuontilääke

Alkuperäisvalmiste on ensimmäisenä markkinoille tuotu uutta lääkeainetta sisältävä lääke. Patenttilainsäädäntö turvaa uuden lääkkeen kehittäjän oikeudet ja kehitystyön taloudellisen kannattavuuden patentin voimassaololla. Patentin rauetessa myös muut lääketehtaat voivat valmistaa kyseessä olevaa lääkettä ja hakea sille myyntilupaa. Tällöin lääkevalmisteen hinta pääsääntöisesti laskee ja se otetaan lääkevaihdon piiriin.

Rinnakkaisvalmiste sisältää saman määrän samaa vaikuttavaa lääkeainetta, kuin alkuperäisvalmiste. Tehossa, turvallisuudessa ja laadussa ei ole hoidollisesti merkittäviä eroja. Rinnakkaisvalmisteet ovat useinmiten edullisempia kuin alkuperäisvalmisteet. Tosin pidempään jatkuneen hintakilpailun seurauksena alkuperäisvalmistaja saattaa laskea hintansa alle rinnakkaisvalmisteiden. Rinnakkaisvalmisteita on yleensä saatavissa vain helposti valmistettavista lääkemuodoista (esim. tabletit).

Rinnakkaistuontilääke on alkuperäisvalmistajan valmistama lääke, joka on alunperin viety EU:ssa tiettyyn maahan (esim. Kreikkaan tai Portugaliin) ja tuotu sieltä virallista jakelukanavaa myöten toiseen EU-maahan. Tällöin lääkevalmiste joudutaan uudelleenpakkaamaan ja pakkaus ei ole enää alkuperäisen näköinen. Rinnakkaistuontiyritykset käyttävät hyväksi EU-maiden välisiä tukkuhintaeroja. Aiemmin Suomeen lähinnä tuotiin rinnakkaistuontivalmisteita. Viimeaikaisten muutosten seurauksena Suomesta on alhaisen hintatason vuoksi tullut lähinnä rinnakkaisvientimaa.

Siirry sivun alkuun