Järvenpään 2. uusi apteekki

Lääkkeen hinta

Lääkevalmisteen hinta muodostuu tukkuhinnasta, apteekin palkkiosta ja arvonlisäverosta.

Sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden tukkuhinnat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkkeiden hintalautakunta (HILA) ja apteekin palkkio määräytyy valtioneuvoston lääketaksa-asetuksen mukaan. Lääkkeiden arvonlisävero on Suomessa 10 %.

Yksittäinen apteekki ei ole neuvotteluosapuoli lääkkeiden hinnoista päätettäessä. Voimassa olevien säännösten mukaan kaikkien apteekkien on ostettava lääkkeet samalla hinnalla lääketukkukaupasta ja vastaavasti lääkkeiden hinnat ovat samat asiakkaille kaikissa apteekeissa.

Apteekin palkkioon sisältyy vähentävänä eränä valtiolle maksettava veroluonteinen apteekkimaksu, jonka suuruus määräytyy apteekin lääkemyynnin perusteella.

Apteekkimaksu on 0 - 11 % apteekin liikevaihdosta. Apteekkimaksulla leikataan suurempien apteekkien kannattavuutta ja mahdollistetaan pienempien apteekkien toiminta ja samalla maantieteellisesti kattavat apteekkipalvelut.

 

Yksittäisen lääkkeen hinta löytyy alla olevasta linkistä.

Katso lääkkeen hinta.

Siirry sivun alkuun