Järvenpään 2. uusi apteekki

Lääkejätteiden palauttaminen apteekkiin

Apteekki vastaanottaa yksityishenkilöiltä lääkejätteitä, mutta ne tulee palauttaa alla olevan ohjeen mukaisesti lajiteltuna ja pakattuna. Olkaa hyvä ja tutustukaa ohjeeseen huolellisesti, kiitos.

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.
Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen
hävitettäväksi. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet
ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi
käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin
ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:
• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
• Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
• Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa
olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit
lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä
muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodixtabletit,
sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet
elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään
pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
• Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä
kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä
(esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita
sähkölaitteita, paristoja ym.).

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry.
5.4.2013

Siirry sivun alkuun