Järvenpään 2. uusi apteekki

KELA:n lääkekorvaukset

Apteekit ovat solmineet suorakorvaussopimuksen KELA:n kanssa. Tämän perusteella asiakas saa KELA-kortin esittämällä lääkkeen mahdollisen sairausvakuutuskorvauksen suoraan apteekissa asioidessaan. Suomessa asuvilla on oikeus saada apteekista ostamistaan, lääkärin määräämistä ja korvattaviksi hyväksytyistä lääkevalmisteista sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Sairausvakuutusta hallinnoi Kansaneläkelaitos (KELA). Pääsääntöisesti lääkkeen käyttäjä saa korvauksen jo apteekissa asioidessaan ja apteekki perii korvauksen jälkikäteen KELA:lta.

Suorakorvauksen saamisen edellytyksenä on KELA-kortin tai henkilötodistuksen esittäminen apteekissa lääkeoston yhteydessä. Ostettaessa muita kuin omia lääkkeitä, on ko. henkilön KELA -kortti aina esitettävä.

Tarkemmat tiedot lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksista löytyvät ajantasaisina KELA:n kotisivuilta. Erityiskysymyksissä kannattaa kääntyä apteekin tai lähimmän KELA-toimiston/puhelinneuvonnan puoleen.

Vuoden 2016 alussa tuli kaikille yli 18-vuotiaille 50€ alkuomavastuu. Eli henkilö maksaa reseptilääkeet kokonaan itse 50€ asti, jonka jälkeen seuraavista ostoista jaa sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Tämä 50€ kerryttää vuosiomavastuuta (Kela-kattoa).

1.1.2016 alkaen

Korvausluokka
Korvaus

Ei korvausta
0%

Peruskorvaus
40%

Alempi erityiskorvaus
65%

Ylempi erityiskorvaus
100%
(4,50€ omavastuu per lääke)
Vuosiomavastuu täyttynyt
100%
(2,50€ omavastuu per lääke)


Vuotuinen omavastuu

Käytössä on myös vuosittainen, henkilökohtainen kattosumma (vuonna 2019 kattokorvausraja on 572,00 euroa), jota enempää yksittäinen henkilö ei joudu korvattavista lääkkeistään maksamaan omavastuuosuuksia , lukuunottamatta ostokertakohtaista kiinteää 2,50 euron maksua lääkettä kohti. Kattokorvausrajan ylittymisen jälkeen KELA postittaa vakuutetulle päätöksen ja todistuksen kattosumman ylittymisestä. Tätä ei välttämättä enää tarvita apteekissa, koska apteekki tarkastaa asiakkaan korvaukset reaaliaikaisesti KELA:n palvelimelta.

Siirry sivun alkuun