Järvenpään 2. uusi apteekki

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Terveyteen sekä sairauksiin ja niiden hoitoon ja ehkäisyyn liittyvää hyödyllistä tietoa

löytyy mm. seuraavilta nettisivuilta:

Kanta

Kanta.fi:stä löytyy omakanta -palvelu, mistä pystyy verkkopankkitunnuksilla katsomaan omian sähköisiä reseptejä sekä talletettuja terveystietoja.

Suomi.fi

Suomi.fi:stä pystyy antamaan sähköisen valtuutuksen apteekkiasiointiin toiselle henkilölle.

Potilaan Lääkeopas

Potilaiden käyttöön suunniteltu kansantajuinen tietolähde. Sisältää tietoa mm. Suomessa

käytössä olevista lääkkeistä.

Lastenlääkäri

"Kun lapsi sairastuu" - opas vanhemmille.

Sairaslapsi.com

Vanhemmille lasten kotihoidon avuksi tarkoitetut kotisivut.

Ensiapu-opas

Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet.

Matkailijan terveysopas

Ohjeita matkailijoille

Rokottajan käsikirja

Terveyden ja hyvinvoinnin Laitoksen julkaisu; sisältää yksityiskohtaista tietoa rokotuksista.

Tartuntataudit ulkomailla

Yhdysvaltojen tartuntautiviranomaisten kotisivut.

Kielletyt ja sallitut aineet urheilussa.

Tietoa Suomen Antidoping-toimikunnalta.

Elintarvikkeiden koostumustietopankii FINELI

Tietoa elintarvikkeiden raaka-aineista ja ravintokoostumuksesta.

 

VIRANOMAISET ja JÄRJESTÖT

Fimea (ent. Lääkelaitos)

Lääkevalvonnan ajankohtaistiedot ja mm. Suomessa hyväksyttyjen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot.

KELA

Kansaneläkelaitoksen sivuilta löytyy tietoa sairausvakuutusjärjestelmästä sekä muista sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista ja palveluista.

Suomen Apteekkariliitto

Yksityisten apteekkien ammatillinen palvelu- ja etujärjestö. Apteekkariliiton sivuilta löytyvät mm. kaikkien apteekkien yhteystiedot sekä itsehoitoon liittyvää tietoa.

Euroopan Unioni

Euroopan lääkevirasto (EMEA)

EU:n laajuisesti hyväksyttyjen lääkevalmisteiden tietoja.

Elintarvikevirasto (Evira)

Tietoa kuluttajille mm. lisäaineista (E-koodit) ja elintarvikevalvonnasta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA)

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden (lääkärit, hammaslääkärit, proviisorit, farmaseutit ym.) valvonta.

 

OPISKELEMAAN FARMASIAA

Farmasian tiedekunta (Helsingin yliopisto)

Helsingin yliopisto

Farmaseuttinen tiedekunta (Kuopion yliopisto)

Kuopion yliopisto

Åbo Akademi

 

TERVEYDEN EDISTÄJÄT

Suomen Punainen Risti

Terveyden edistäminen; potilasjärjestöt

Irti Huumeista ry

A-Klinikkasäätiö

Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos


MUUTA

Hoitotahtolomakkeita

Myrkytystietokeskus

Siirry sivun alkuun