Järvenpään 2. uusi apteekki

HENKILÖKUNTA

Apteekin henkilökunta muodostuu useasta henkilöstöryhmästä. Asiakaspalvelussa lääkkeiden toimittamisesta ja lääkeneuvonnasta vastaavat laillistetut proviisorit ja farmaseutit. Tavaralogistiikkaa, toimistotöitä ja palvelukassatehtäviä hoitavat apteekin tekniset henkilöt (farmanomit, lääketyöntekijät ja muut tekniset henkilöt). Apteekin johtajana ja yrittäjänä toimii apteekkari. Asiakaspalveluesimiehiä ovat apteekin proviisorit.

Järvenpään Uudessa Apteekissa työskentelee vakituisesti yli 20 henkilöä. Lisäksi apteekin palveluksessa on muutama osa-aikainen ilta-/viikonlopputyöntekijä sekä useimmiten myös harjoittelijoita. Suurimmalla osalla henkilökunnasta on farmasian yliopistokoulutus.

Ajantasainen tietotaito

Apteekin tehtävänä on lääkkeiden toimittamisen lisäksi varmistua lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä lääkehuollon alueellisesta toimivuudesta. Tässä tehtävässä henkilökuntamme osaaminen on avainasemassa. Jatkuvan kouluttautumisen kautta voimme aina tarjota ajanmukaista lääkeneuvontaa asiakkaillemme.

Opetusapteekkitoiminta

Järvenpään Uusi Apteekki on opetusapteekki ja vuosittain apteekissa on farmasian opiskelijoita suorittamassa yliopisto-opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja. Samoin apteekissa harjoittelee lääketyöntekijäopiskelijoita ja alalle pyrkiviä ylioppilaita.

 

Siirry sivun alkuun