Järvenpään 2. uusi apteekki

Ammatilliset palvelut

Apteekin keskeinen tuote on lääkkeen toimittamiseen liittyvä lääkkeen oikean ja turvallisen käytön varmistaminen. Lääkeneuvontatehtävä koskee sekä reseptilääkkeitä että itsehoitolääkkeitä.


Reseptilääkkeiden toimittaminen

Reseptiasiakkaita palvelemme suoratoimituspisteissä, jolloin lääkkeen toimittamisesta ja lääkeneuvonnasta vastaa sama proviisori tai farmaseutti alusta loppuun asti. Voit keskustella lääkkeistäsi ja niiden käyttöön liittyvistä asioista rauhassa ja muiden asiakkaiden kuulematta. Apteekin henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus, kuten muutakin terveydenhuollon henkilöstöä.

Myös intiimimmeissä tai syvällisempää neuvontaa kaipaavissa itsehoitoasioissa voi kääntyä reseptitoimituspisteiden puoleen. Tästä syystä eräät itsehoitolääkkeet (esim. jälkiehkäisyvalmisteet) löytyvät vain reseptipisteiden kautta.

Reseptitoimituspisteiden palveluja varten on vuoronumerojärjestelmä. Kaikki suoritetut ostokset maksetaan ulosmenokassoille.


Palveluvalintaosasto

Palveluvalintaosastolla vuorossa olevalta proviisorilta tai farmaseutilta saa neuvoja itsehoitoon, itsehoitolääkkeisiin ja muihin tuotteisiin littyvissä asioissa. Mikäli oireet ja vaivat eivät sovi itselääkinnällä hoidettavaksi, suosittelee henkilökunta lääkärin puoleen kääntymistä.


Reseptien uusiminen

Apteekkimme välityksellä on mahdollista uusia sekä terveyskeskuslääkäreiden että yksityislääkäreiden reseptejä. Yli vuoden vanhoja reseptejä ei kuitenkaan uusita puhelimitse ja muutenkin suosittelemme kontrollikäyntiä lääkärinne vastaanotolla vuosittain, jolloin lääkityksenne voidaan tarkistaa.

Järvenpään terveyskeskukseen uusittavaksi välittämämme reseptit lääkäri uusii pääsääntöisesti viikon sisällä. Yksityislääkäreiden osalta uusimisen vaatima aika riippuu lääkärin tavoitettavuudesta (muutamasta tunnista muutamaan päivään). Asiakkaalla olisi hyvä olla noin 2 viikon lääkkeet jäljellä kotona ettei ne kerkeä loppumaan reseptin uusimisen aikana.

Sähköisestä reseptistä asiakas itse voi pyytää uusimista tai valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön uusimaan reseptin apteekin kautta. Apteekki lähettää uusimispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Uusimispyyntö on voimassa 8 vuorokautta, minkä aikana lääkäri voi uusia tai hylätä reseptin. Jos lääkäri ei kerkeä käsitellä reseptiä 8 vuorokauden aikana, se palautuu vanhentuneena. E-reseptin uusinnasta on asiakkaan halutessa mahdollista saada tekstiviesti. Reseptikeskus lähettää asiakkaan ilmoittamaan puhelinnumeroon viestin kun resepti on uusittu, se on palautunut hylättynä tai vanhentunut.

Sähköisen reseptin uusimistilannetta voi myös katsoa kanta.fi:stä verkkopankkitunnuksilla tai käydä apteekissa tilannetta kysymässä. 19. marraskuuta 2015 alkaen asiakkaat ovat itse voideet pyytää uusimista Kanta.fi:n kautta. Katso artikkeli TÄSTÄ.

Reseptin uusimispyynnön lähettämisestä apteekki perii 2,00 euron uusimismaksun.


Lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten välttäminen

Eräät lääkkeet voivat aiheuttaa yllättäviä ja haitallisia yhteisvaikutuksia. Apteekin interaktio-ohjelma vertaa noudettavaa lääkettä ja aiemmin hankittuja lääkkeitä keskenään sekä varoittaa mahdollisesta yhteisvaikutusriskistä ja sen vakavuusasteesta. Riskitilanne syntyy yleensä silloin, kun lääkkeet on määrätty eri lääkärikäynneillä eri vaivoihin, eikä lääkärillä ole ollut tietoa potilaan kokonaislääkityksestä. Apteekin henkilökunta ottaa tarvittaessa yhteyden hoitavaan lääkäriin.

Reseptitoimituspisteessä voi pyytää myös henkilökohtaiset lääkitystiedot sisältävän Lääkekortti -tulosteen, jonka voi ottaa mukaan lääkärikäynnille.

Koska eri apteekkien tietojärjestelmät eivät ole yhteydessä toisiinsa, kannattaa turvallisuussyistä pyrkiä käyttämään aina saman apteekin palveluja.

Siirry sivun alkuun