Järvenpään 2. uusi apteekki

AJANKOHTAISTA

Vuoden 2017 alusta alkaen kaikki uudet reseptit ovat sähköisiä reseptejä. Ainoastaan poikkeustilanteessa lääkäri selityksen kera kirjoittaa paperisen reseptin, mikä sitten apteekissa siirretään asiakkaan sähköiseen Kanta-tietokantaan. Reseptien voimassaolo piteni vuodesta kahteen vuoteen, poislukien huumaavat sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptit. Nämä ovat edelleen vuoden voimassa.

Sokerilääkkeiden (paitsi insuliinien) korvausta laskettiin, aikaisemin ne olivat 100% korvattavia, jolloin asiakas maksoi 3 kuukauden lääkkeistään 4,5€. Nykyään korvausprosentti on 65%, mikä on sama kuin esimerkiksi astmaatikoilla.

Toinen muutos koskee kalliita, yli 1000€ maksavia lääkkeitä. Näitä voidaan toimittaa kerrallaan 1 kuukauden annosta vastaava määrä, kun aikaisemmin asiakas on saanut ostettua 3 kuukauden määrän.

Aikaisemmin vain erityiskorvattavilla lääkkeillä ollut toimitusväliseuranta koskee nykyään myös peruskorvattavia lääkkeitä. Joustoaikaa pidennettiin, jos asiakas ostaa 3 kuukauden annoksen kerralla, hänellä saa olla kotona 3 viikon annos (v.2016 sai olla 2 viikon määrä) ennen seuraavaa lääkkeenhakukertaa. 2 kuukauden määrällä tämä jousto on 2 viikkoa ja 1 kuukauden määrällä 1 viikko.

Lääkkeiden välistä viitehintajärjestelmää myös kiristettiin, aikaisemmin ns. lääkehintaputkessa olevien valmisteiden halvimman ja kalleimman hintaero oli korkeintaan 2 euroa. Vuonna 2017 tämä rajattiin 50 senttiin. Myös rinnakkaismaahantuojien valmisteet otettiin tähän järjestelmään mukaan. Kela maksaa täyden korvauksen viitehintaputkeen kuuluvista valmisteista.

Tammikuusta alkaen saat Kelan korvaamista lääkkeistä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun korvattavien lääkkeidesi kustannukset ylittävät vuodesssa 50 euroa. Tämä niin kutsuttu lkuomavastuu ei koska lapsia ja nuoria, vaan se alkaa sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Alkuomavastuu kerryttää lääkeiden vuosiomavastuuta, ns. lääkekattoa, joka vuonna 2019 on 572,00 €.

Lääkkeitä apteekista haettaessa hakijalla tulee olla joko KELA-kortti tai lääkärin tulostama sähköisen reseptin dokumentti mukanaan. Viimeksi mainittu tuloste nopeuttaa reseptin käsittelyä, joten se kannattaa pyytää joka kerta lääkäriltä. Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää edelleen KELA -kortin esittämistä apteekissa. Lääkkeen käyttäjän puolesta toimivalla täytyy olla eräissä tapauksissa valtakirja. Valtakirjamalleja on edellä mainitulla nettisivulla ja niitä saa myös apteekeista.

Sähköisten reseptien uusimisen voi pyytää suoraan terveyskeskuksesta tai apteekkia voi pyytää lähettämään sähköisen uusimispyynnön lääkärille (maksullinen palvelu). Mikäli lääkkeen käyttäjä antaa kännykkänumeronsa, ilmoitus uusimisesta on mahdollisuus saada tekstiviestinä. Uusimispyyntö on jätettävä apteekissa ja reseptikeskuksessa olevia uusimista koskevia tietoja ei voida antaa puhelimessa. Uusimispyynnön lähettäminen ei takaa reseptin uusimista. HUS:n sairaalat eivät ole toistaiseksi apteekin kautta tapahtuvan uusimispyyntömenettelyn piirissä. Uusimispyynnöt tulee hoitaa itse suoraan sairaalaan.

Henkilöiden, joiden sairausvakuutuksen kattosumma on täyttynyt, kannattaa varmistaa jo kotona onko edellisestä ostokerrasta kulunut riittävästi aikaa. Kattokorvauksen saaminen edellyttää, että edellisen ostokerran lääkkeet on lähes kokonaan käytetty ohjeen mukaan. Nyrkkisäännön mukaan 100 päivän lääkkeistä saa olla jäljellä korkeintaan 21 päivän lääkkeet.

Siirry sivun alkuun