Rekisterit

Säilytämme reseptitietoja rekisterissämme 13 kuukauden ajan. Apteekilla on lisäksi lakisääteinen velvoite säilyttää Reseptipäiväkirja (Fimean määräys 2/2016: Lääkkeiden toimittaminen, säilytysaika 5 vuotta).  Asioidessanne uudelleen apteekissamme edellisten reseptitoimitusten tiedot nopeuttavat palvelua ja parantavat lääkeneuvontaa ja -turvallisuutta.

Asiakasrekisteriin talletettujen asiakkaiden tiedot säilyvät 24 kuukautta.

Apteekin verkkosivuile tallennettuja kävijätietoja säilytetään kuukauden ajan..